Regio Assen-Beilen

De regio Assen-Beilen is een techniek arme regio. Toch dreigt er een groot tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel in deze regio. Samen met het bedrijfsleven gaan we de uitdaging aan om te zorgen voor goed technisch personeel van lassers en bouwmonteurs tot ict’ers en elektriciens.

Wat gaan we doen?

Samenwerking tussen de verschillende scholen en het bedrijfsleven staat in ons plan centraal, omdat alleen op die manier goed techniek onderwijs in de regio gegarandeerd wordt en omdat we op die manier gebruik maken van elkaars expertise. Zo komen meer leerlingen in aanraking met de verschillende aspecten van de Techniek. Bovendien kan door het samenwerken goed geanticipeerd worden op de te verwachten krimp. In ons plan hebben we in het activiteitenplan 5 pijlers ontworpen. Binnen elke pijler zijn de verschillende scholen en bedrijven vertegenwoordigd om op die manier de samenwerking te optimaliseren. Natuurlijk is het hierbij van belang om niet alleen leerlingen, maar ook de ouders hierbij te betrekken. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in de professionalisering van docenten, het opleiden van hybride docenten, het geven van gastlessen, het organiseren van bedrijfsbezoeken, noem maar op. Kortom: ondernemers en onderwijs gaan samen Techniek in de regio op de kaart zetten en er een ‘chill’ beroep van maken.

Doelstelling

Ons doel is om de techniekarme regio rijker te maken, om op die manier te kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat we willen bereiken na 4 jaar dat er 5% meer leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in de Techniek in het MBO. We willen onze regio techniekrijker maken door:

  • meer leerlingen te interesseren voor de techniek in het algemeen
  • te bevorderen dat er meer leerlingen in het VMBO kiezen voor de opleidingen BWI en PIE
  • meer leerlingen in de leerlijn D&P laten kiezen voor een of meer technische keuzevakken
  • bevorderen dat meer leerlingen doorstromen naar een technische vervolgopleiding in het MBO
  • professionaliseren docenten
  • te zorgen dat gezamenlijke inspanningen een duurzaam karakter hebben.
Lees meer +Lees minder -
STO19039/ STO18012
Techlabs Verduurzamen Samenwerken Techniekboeien en Techniek binden Werving Onderwijsontwikkeling Doorlopende leerlijn Professionalisering
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Assen-Beilen
Penvoerder
Dr. Nassau College
Naam contactpersoon
Huubs Hubbeling
Functie contactpersoon
Programmamanager STO
Organisatie contactpersoon
Dr. Nassau College Penta
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Dr. Nassau College, Norg

Norg

CS Vincent van Gogh, locatie Beilen

Beilen

Dr. Nassau College, Beilen

Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie Salland

Assen

Dr. Nassau College Penta Assen

Assen

PRO Assen

Assen

Terra, Assen

Assen

Dr. Nassau College, Aa en Hunze

Aa en Hunze

Terra, Eelde

Eelde

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

04 maart 2021

De vijf pijlers van STO Assen

De plannen van Sterk TechniekOnderwijs Regio Assen zijn gebaseerd op vijf pijlers.

24 november 2020

Techlabs

Inmiddels timmert ook de werkgroep van pijler 4, Techlabs, flink aan de weg.

21 januari 2020

Miljoenenimpuls voor techniekonderwijs in de regio Assen

De aanvraag voor de subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ door een collectief van Asser scholen is goedgekeurd door het ministerie.

Agenda

05 juni 2021

Drones – de toekomst?

Zaterdag 5 Juni 2021 vindt de tweede editie van het Drone Festival plaats op het TT Circuit Assen.

01 oktober 2021

STO-Techniek Tastbaar

Op 1oktober 2021 wordt in de Bonte Wever een event georganiseerd waar een groot aantal bedrijven aanwezig zijn.

Digitale nieuwsbrief

De regio Sterk Techniekonderwijs Assen-Beilen heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief