Regio Arnhem-Overbetuwe

Een structurele samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden is een voorwaarde om sterk techniekonderwijs te kunnen bieden. De samenwerking moet het aantal techn(olog)ische opgeleide leerlingen in de regio vergroten.

In de regiovisie delen onderwijs, ondernemers en overheden een opvatting van technisch en technologisch werk. Hierin wordt rekening gehouden met de snelle veranderingen in de aard van het werk en met de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Het gestelde doel om het aantal leerlingen met een techn(olog)ische opleiding te vergroten, moet worden bereikt door een doorlopende leerlijn te creëren tussen po, vo, mbo en hbo. Daarnaast ligt de focus op leren in de praktijk.Er moet een cross-over komen tussen het techn(olog)isch vormgeven van andere profielen en niveaus. Ook moet er een structureel samenwerkingsmodel komen voor onderwijs en de arbeidsmarkt.

STO19061/ STO18028
Aandacht voor veranderingen op de arbeidsmarkt Structureel samenwerkingsmodel Samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt Structurele samenwerking Doorlopende leerlijn po-vo-mbo-hbo Crossovers Praktijkleren
Contactgegevens
Naam regio
Regio Arnhem-Overbetuwe
Penvoerder
Quadraam
Naam contactpersoon
Harald Wiggers
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
Harald Wiggers Advies & Interim Management
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

HPC Zetten

Zetten

Westeraam

Elst

Produs Arnhem

Arnhem

Maarten van Rossem

Arnhem

VMBO ’t Venster

Arnhem

Arentheem College, locatie Leerpark Presikhaaf

Arnhem

OBC Huissen

Huissen

Arentheem College

Arnhem

Briant College

Arnhem

Aeres VMBO Velp

Velp

Het Rhedens de Tender

Dieren

Het Rhedens Dieren

Dieren

Samenwerking met bedrijven

Infographic

Bekijk de regiovisie en het activiteitenplan van Regio Arnhem-Overbetuwe.