Een visuele gids voor Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe: Ontdek onze praatplaat!

Een visuele gids voor Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe: Ontdek onze praatplaat!

Om het bewustzijn en begrip van techniekonderwijs te vergroten, heeft Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe een innovatieve praatplaat gelanceerd. Dit visuele hulpmiddel is ontworpen om het programma op een heldere en toegankelijke wijze te presenteren. De praatplaat beoogt een breed publiek — van onderwijsprofessionals tot bedrijfsleven en overheid — te informeren over de missie, doelstellingen en de belangrijke rol van techniekonderwijs in de hedendaagse samenleving.

Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe speelt in op de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel en de snelle technologische ontwikkelingen. Met de praatplaat willen zij techniekonderwijs promoten, de dialoog tussen diverse belanghebbenden stimuleren en innovatie binnen het onderwijs aanjagen.

“De praatplaat is een cruciaal instrument om de essentie over te brengen en de samenwerking met onze partners te versterken,” Hildegonde Mostert, programmaleider Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in het benadrukken van het belang van techniekonderwijs voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie.

De praatplaat komt ook beschikbaar op A3 formaat binnen de scholen in Apeldoorn en Epe.