Sterk Techniek Onderwijs op de Praktijkschool Uithoorn

Sterk Techniek Onderwijs op de Praktijkschool Uithoorn

Eljo Morpurgo is onderwijsondersteuner op de Praktijkschool Uithoorn en enthousiaste aanjager van STO binnen zijn school. “Het is mooi om met deze vernieuwing bezig te zijn, want zo kunnen onze leerlingen zich verder ontwikkelen en krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Vanuit STO heeft de Praktijkschool Uithoorn een aantal machines kunnen vervangen. “Zo kunnen onze leerlingen vaardigheden leren die ze in de praktijk ook gaan gebruiken. Vanuit onze contacten met stagebedrijfsleven zijn we op de hoogte van wat leerlingen daar nodig hebben. Die kennis hebben we gebruikt bij onze keuzes voor de investeringen.” Eljo legt uit dat dit tegelijkertijd ook veranderingen vraagt van het onderwijs op de praktijkschool. “Onze oude kolomboormachines hadden maar 1 stand: gas en gaan. De 2 machines draaiden op verschillende snelheden dus voor de leerling was de keuze welke boor voor hout of metaal te gebruiken redelijk makkelijk gemaakt. Nu zijn er 2 machines die van toerental kunnen veranderen. Daarbij laten we ze ook nog de boor zelf vervangen. Belangrijk is dan dat je de leerlingen vertelt waarom en waarvoor dit nodig is.“ Er hangen ook grote posters bij de boormachines zodat de leerlingen dit telkens weer kunnen terugzien.

Zo leren de leerlingen meer zelfstandig werken en nadenken. Bij een deel van de leerlingen lukt dit heel aardig. En dat geeft ze weer zelfvertrouwen. Eljo benoemt een mooi inzicht van een meisje dat niet met de boormachine durfde om te gaan. Na wat motiverende woorden was ze het toch zelfstandig gaan proberen en werkte niet veel later succesvol met de nieuwe kolomboormachine, “Het is waar: ik kan pas zeggen dat ik iets wel of niet kan als ik het eerst geprobeerd heb.”

Naast de eigen investeringen wordt ook naar andere manieren gekeken om een bredere oriëntatie voor de leerlingen te faciliteren. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken met Vakcollege Thamen om lessen met hun nieuwe lassimulator op de Praktijkschool te geven.

Corona heeft veel impact gehad op de leerlingen en op het onderwijs op de Praktijkschool. Toch zijn gelukkig nagenoeg alle stages doorgegaan. Via STO zijn ook hierin stappen gemaakt. “Wij leiden in principe op voor uitstroom richting arbeid. In ons onderwijsprogramma is daarom de aansluiting met het bedrijfsleven ontzettend belangrijk.” Eljo kwam tijdens een bijeenkomst van STO in gesprek met Samantha Baijens, Management Assistant & HRM van Burgers Carrosserie in Aalsmeer. Zij sprak heel positief over de leerlingen van de Praktijkschool. Waar er voorheen af en toe een leerling stage liep bij Burgers, werden er dit schooljaar 3 leerlingen begeleid. Samantha Baijens is heel enthousiast: “Het zijn leerlingen die graag willen leren en werken in onze werkplaats. Je moet ze misschien wat vaker uitleg geven, hoe zij de werkzaamheden moeten uitvoeren, maar als ze het hebben begrepen dan gaan ze er voor. Ook zijn ze loyaal aan hun werkgever, dit omdat wij de leerlingen veel mogelijkheden bieden binnen ons bedrijf. Het is mogelijk – indien de leerlingen klaar zijn met school – dat zij een baan aangeboden krijgen met een contract werken en leren” vertelt Samantha. Eljo vult aan: “Leerlingen van het praktijkonderwijs zijn heel blij dat ze het werk mogen doen. En het leuke is dat Samantha deze positieve signalen ook communiceert naar de buitenwereld.”

Eljo hoopt dat deze positieve feedback ook andere bedrijven overtuigt om praktijkschool-leerlingen voor stages uit te nodigen. Wij komen als school graag in contact met nieuwe bedrijven. Zijn oproep is dan ook: “Probeer het eens!”