Robotica op Wellant De Groenstrook

Robotica op Wellant De Groenstrook

Ruel Fijnhaar, docent Techniek Wellant College De Groenstrook, raakte door STO betrokken bij Robotica. “Er was nog niets toen ik begon.” De eerste maanden besteedde hij aan het ontdekken en uitvinden wat dit vak allemaal te bieden heeft. En inmiddels staat hij vol enthousiasme aan docenten van andere scholen in onze regio te vertellen over de lessen, de opdrachten en apparatuur die gebruikt wordt bij het keuzevak Robotica voor klas 3 Basis, Kader en GL.

Stapsgewijs leren denken, een stukje programmeren, eenvoudige schakelingen bouwen en oriëntatie op moderne toepassingen. Het zijn allemaal onderdelen van zijn lesprogramma. Het doel daarbij is het leren toepassen van de technologie. Met opdrachten die passen bij het Groen zoals het bouwen van een vochtigheidsmeter voor planten met Arduino en het programmeren van een sorteeropdracht met de Dobot-robotarm. “Binnen de Groensector gaan de ontwikkelingen op het gebied van robotica razendsnel. Helaas was de praktijk oriëntatie afgelopen schooljaar niet mogelijk, maar komend jaar is het de bedoeling dat we naar een glastuinbedrijf gaan waar ze veel gebruik maken van Robots (stek- en verpakkingsrobots) en naar een melkveehouderij die gebruik maakt van een melkrobot. Dat werkt inspirerend en motiverend voor de leerlingen.” En wat vinden de leerlingen die het vak volgden dit schooljaar? De meest gehoorde feedback was: “Robotica is een leuk vak, maar wel pittig/lastig omdat je stap voor stap moet nadenken.”

Het enthousiasme van de leerlingen is groot. Afgelopen jaar waren er 18 leerlingen die het keuzevak volgden. Komend jaar worden dat er maar liefst 57! Verder zal komend schooljaar Robotica ook verder ontwikkeld worden voor het programma Techniek in klas 2 ook en het jaar daarop is klas 1 aan de beurt.