Mobiliteit en Transport op Vakcollege Thamen

Mobiliteit en Transport op Vakcollege Thamen

Luc Smit is docent Mobiliteit en Transport op Vakcollege Thamen en vanaf het begin af betrokken bij STO. “Het is een geweldige kans om het techniekonderwijs binnen onze school een boost te geven.” En de positieve energie die dit meebrengt, voel je meteen als je in de school rondloopt.

De techniekvleugel van Vakcollege Thamen oogt fris en modern. “We geven hier met trots rondleidingen op de Open Dagen” vertelt Luc. “Tijdens Corona hebben de docenten samen een deel van de verbouwing uitgevoerd. Dat word je toch vrolijk van?” De lokalen van PIE, M&T en BWI zijn aangepast om modern techniekonderwijs te kunnen faciliteren. Ook zijn er nieuwe machines en materialen aangeschaft. “Het onderwijs sluit nu veel beter aan op het bedrijfsleven.” Op de afdeling van Luc is de afdeling Tweewielertechniek vernieuwd. Zo staan er nieuwe bruggen en materiaalkasten en kunnen de leerlingen klussen aan drie prachtige motoren die door Yamaha Nederland beschikbaar zijn gesteld als lesmateriaal. “Voor komend jaar willen we lessen uit de verschillende keuzedelen bij bedrijven gaan uitvoeren. Dat is dit jaar helaas niet gelukt door Corona. Zo wil ik graag dat de leerlingen een dagje met een chauffeur kunnen meerijden of in een transporthal kunnen kijken. Als er bedrijven zijn die dat met ons kunnen realiseren dan zou dat geweldig zijn.”

Deze week is het projectweek op Thamen. Het thema is ‘Nederland Bloemenland’. Ook techniek is onderdeel van het programma. Er klinken enthousiaste kreten op de afdeling M&T. Deze zijn afkomstig van de tweedeklassers die voor Transport en Logistiek hebben gekozen. Vol concentratie proberen zij bloemenkarren te laden en te lossen. “We hebben een paar leuke opdrachten voor de leerlingen op het programma staan. Van ‘Hoe plan je een route’ tot aan ‘Hoe werkt een stapelaar’. Helaas lukte het dit jaar niet om op bedrijfsbezoek te gaan. “Maar Kaatee Transport was bereid ons te helpen aan de bloemenkarren. Daar zijn we heel blij mee. Op deze wijze leren de leerlingen toch op een leuke manier dat het bloemenvervoer anders gaat dan bij andere producten.” Het ontwikkelen van relaties met bedrijven ziet Luc als belangrijk onderdeel van STO. “Ik merk ook een positieve houding bij bedrijven als ik ze benader met dit soort vragen.” Bij het keuzeonderdeel Handel kunnen de leerlingen deze week wel op excursie. Zij gaan op bezoek bij kwekerij Schreurs in De Kwakel. Hier ontdekken zij onder meer hoe een kas wordt gemaakt en aan welke eisen deze moet voldoen. En op Thamen gaan ze zelf aan de slag om een kas te bouwen. “We geven leerlingen een breder beeld en laten ze zien wat er allemaal gebeurt binnen techniek. Voor hun ontwikkeling is dit erg belangrijk.”

Zelf wil Luc komend schooljaar ook graag een paar dagen meekijken bij een bedrijf in de transportwereld en bij een garage. Vanuit professionalisering staat dit zeker op het programma. “Zelf een dagje meedraaien, laden en lossen … daar heb ik echt zin in.” Zijn vrolijke blik bevestigt dit. Naast deze ontwikkelingen zijn er op Vakcollege Thamen nog veel meer mooie ontwikkelingen gaande vanuit STO. “En mijn collega’s kunnen daar net zo enthousiast over vertellen als ik.” Dat lezen we natuurlijk graag in de volgende nieuwsbrieven!