Huis van Thamen is in aanbouw!

Huis van Thamen is in aanbouw!

Vakcollege Thamen is begonnen met de bouw van het Huis van Thamen. Een echt Tiny House op wielen en een mooie samenwerking tussen de afdelingen BWI en PIE. De 3e klas BWI leerlingen zijn als eerste aan de slag gegaan en hebben met groot enthousiasme het casco van het huis gebouwd. BWI docent Jaap Stam vertelt trots: “Het is mooi om te zien dat onze leerlingen hele harde werkers zijn en gemotiveerd raken van “echte” opdrachten.“

Ook 4e jaars PIE leerling Rick de Wit is enthousiast. Hij doet een extra keuzedeel bij BWI en heeft meegewerkt aan de bouw van het Huis. Straks mag hij er verder mee bij PIE. “Het is veel leuker om iets echt te maken dan alleen maar droog te oefenen. Het is leuk om te doen, het heeft een doel en je kunt lekker buiten werken”, vertelt Rick lachend.

Zodra het huis wind en waterdicht is, zal de afdeling PIE onder meer gaan werken aan het aanleggen van elektra en waterleiding (aan en-afvoer). Docent Abderrahim Chaouki: “Er zal gekeken worden naar duurzame energie (zonnepanelen), energie neutrale oplossingen/toepassingen en slimme technologieën.”

De samenwerking met het bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van het project. De eerste connectie is gelegd met Bébouw Midreth. Bébouw Midreth denkt mee in de bouw – bijvoorbeeld hoe wordt het huis niet te zwaar – en bij het overkappen van het Huis zodat de lessen altijd kunnen doorgaan. Weer of geen weer. Ook levert Bébouw Midreth restmaterialen voor de wandafwerking en draagt bij aan de verrijking van het lesprogramma door het beschikbaar stellen van innovatieve isolatiematerialen om tijdens de lessen te laten zien. Abderrahim: “Op deze wijze sluiten we goed aan bij de laatste ontwikkelingen in het bedrijfsleven. En zo willen we steeds meer bedrijven laten aanhaken bij ons Huis van Thamen.”