Regio Almere

Regio Almere

In de regio Almere zijn te weinig leerlingen die voor techniek kiezen. Aan de hand van vijf thema’s moet de regio beter gaan voorzien in de behoefte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Meer informatie over Regio Almere vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Genomineerd voor In de Spotlight

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Het initiatief “7 werelden” lespakketten voor Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT) van de regio Almere is ook genomineerd.

Inzending regio Almere

 • "7 werelden” lespakketten voor Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT) - Regio Almere

  Binnen de regio Almere werken 4 schoolbesturen en in totaal 7 locaties, “twee aan twee” samen aan lespakketten voor Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT). Deze lessen geven stuk voor stuk invulling aan 8 tot 10 uur onderwijs rondom techniek en technologie in de betreffende wereld.

  De 7 werelden pakketten:

  • In de wereld ‘Mens & Gezondheid’ werken Arte College en Echnaton aan een opdracht waarin het ontwikkelen van een ‘Dance for Life’ dansmat centraal staat.
  • De wereld ‘Voeding & Natuur’, door Aeres en Meergronden, verdiept zich in de complexiteit van de voedselketen waarbij een high tech plantenbak het uitgangspunt vormt voor het programma waarbij gekeken wordt naar het optimaal laten groeien van planten.
  • Aeres en Buitenhout College zetten in de wereld ‘Ontwerp, Productie & Wereldhandel’ in op de circulaire economie. Leerlingen gaan aan de slag om te zelf te onderzoeken en te ontdekken hoe rest- en afvalmaterialen her te gebruiken zijn.
  • Binnen de wereld ‘Hi-tech & Science’ ontwikkelen Buitenhout en Stad College een lesprogramma waarin het ontwerpen van 2D naar 3D en van 3D naar VR het uitgangspunt wordt, op zoek naar de grenzen van technologie.
  • De Meergronden en Stad College werken samen aan een pakket in de wereld ‘Wonen, Werken & Verkeer’, waarbij de leerlingen een toekomstbestendige leefomgeving bouwen waarin de drie thema’s uit deze wereld doordacht doorgevoerd worden.
  • De wereld ‘Energie, Water & Veiligheid’ wordt door Echnaton en de Meergronden ontwikkeld en gaat over prototyping en het doorontwikkelen van een windmolen.
  • In ‘Digitaal, Media & Entertainment’, door Arte en Eduvier, gaan leerlingen aan de slag met hun favoriete artiest om deze te promoten voor festivals. Ze gaan aan de slag met muziek, fotobewerking en videomontage.

  Alles is op de werkvloer ontwikkeld en in samenspraak met alle locaties.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Carina Graman, Manager bedrijfsvoering bij Stichting Stad & Natuur Almere
  Omar Al-Lahibi, Mentor, Docent Wiskunde en D&P en Voorzitter MR Buitenhout College

  Binnen het STO project in Almere geven wij sturing aan de lijn gericht op oriëntatie op Techniek en Technologie, gekoppeld aan leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Omar neemt deel aan het project vanuit het Buitenhout College en Carina vanuit Stad & Natuur Almere. Het is de ambitie om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen in de onderbouw. Dit hopen wij te bereiken door de leerlingen met praktische lesprogramma’s in te laten zien waar techniek allemaal voor kan worden gebruikt en op welke wijze je techniek allemaal kan inzetten. Door zelf te werken met praktijkopdrachten en te zien dat techniek naast een ‘harde’ kant ook een ‘zachte’ kant kent, hopen wij leerlingen te kunnen inspireren en enthousiasmeren om meer voor de technische kant te kiezen. 

  Het STO project is een mooie stap vooruit voor het techniek onderwijs in Almere. Binnen deze leerlijn zijn de scholen gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een ‘7-werelden pakket’, waarin op alle 7 werelden van techniek lesprogramma’s worden ontwikkeld. Hierdoor is er straks op alle scholen ruimte voor ontwerpend, onderzoekend en ontdekkend leren op basis van de ontwikkelde lespakketten. Bijkomend voordeel is dat de Almeerse scholen hierdoor meer met elkaar samenwerken en gezamenlijk lessen ontwikkelen. Dit wordt met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid gedaan. Wij zijn er trots op dat wij hier vanuit onze rol aan bij mogen dragen!

Samenwerking met bedrijfsleven

Digitale nieuwsbrief

De regio Almere heeft een eigen nieuwsbrief.