Industriële kring Groenlo / Lichtenvoorde & Marianum trekken samen op

Project ‘Techniek is overal’

Het is een landelijk probleem; steeds minder jongeren kiezen voor een vakopleiding in de techniek. Ook in de Achterhoek, waar ook nog steeds minderen kinderen worden geboren, is het tekort nijpend. Het aantal leerlingen dat naar een vmbo-opleiding gaat, zal in deze regio tot 2032 dalen met 34%. Scholen hebben daarnaast ook te kampen met een tekort aan technische docenten. Scholen moeten investeren in de toekomst van het technisch onderwijs. Daarvoor stelt de overheid 100 miljoen euro beschikbaar. Door het Marianum is samen met het Assink Lyceum, het Staringcollege en Zonecollege een deel van dit budget verworven voor een 3-jarig project getiteld ‘Techniek is overal’. Hiermee kan het techniekonderwijs vanaf groep 7 tot het MBO een boost worden gegeven. De IKGL (Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde) hield afgelopen week, in samenwerking met Marianum, een speciale bijeenkomst om haar leden te informeren en te inspireren.

De toekomst ligt bij ons

Laurens Grashof, voorzitter van de IKGL zegt dat er al veel is geïnvesteerd in het onderwijs. “En daar gaan we mee verder. We zijn bezig met de toekomst van onze bedrijven en het onderwijs is bezig de leerlingen op hun toekomst voor te bereiden. Die toekomst ligt bij ons; de leerlingen komen straks bij onze bedrijven terecht.” Raymond Nijenhuis, conrector bovenbouw vmbo van Marianum, vertelt dat er heel veel veranderd is in het onderwijs de laatste jaren. “We zoeken continu naar matches tussen opleidingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het onderwijs is veranderd maar helaas het aantal leerlingen ook. We hebben nu zo’n 1900 leerlingen, dat worden er straks rond de 1300. En daarbij komt dat de krimp vooral bij de vmbo-leerlingen zal liggen. Dat zijn echter wel de mensen die we straks hard nodig hebben. We geven de lessen niet alleen in onze lokalen maar ook daarbuiten. En dat is bij jullie, daar leren ze de hoe de realiteit is.” Volgens Nijenhuis denken leerlingen vaak dat de mooiste vacatures in het westen van het land te vinden zijn. “We moeten ze bewust maken van de vele mooie opties die ze hier hebben. Daar ligt een belangrijke taak voor het onderwijs én voor het bedrijfsleven.”

Onderwijs steeds meer buiten de klas

De leden van de IKGL maakten deze middag ook kennis met de nieuwe website waarop vraag en aanbod eenvoudiger bij elkaar gebracht kunnen worden. Verder was er interessante rondleiding door Marianum Lichtenvoorde én een interessante lezing van Peter van der Wel, futuroloog en econoom. Hij vertelt wat er in de komende tien jaar op ons af komt. “Daarvoor moet je eerst twintig jaar terugkijken. Je moet twee keer zo ver terugkijken omdat alles steeds sneller gaat. Het onderwijs zal steeds meer buiten de klas plaatsvinden, dat is echt de toekomst.”