24 oktober 2018

Zeeland komt bij elkaar voor Sterk Techniekonderwijs

Technisch beroepsonderwijs van groot belang voor de regio

Het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen was op 2 oktober 2018 het decor voor de Zeeuwse provinciale bijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs (in samenwerking met het Zeeuws Bestuurdersoverleg en het Huis van de Techniek Zeeland). Vanuit de gehele provincie Zeeland kwamen mensen vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid bijeen om te praten over hoe de investeringen van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

De bijeenkomst werd geopend door gedeputeerde Harry van der Maas, die het belang van goed technisch beroepsonderwijs voor de regio nog eens onderstreepte. “Er zit enorm veel potentie in onze provincie”, aldus dhr. Van der Maas. Maar hij stond ook stil bij wat er allemaal al is bereikt en dat we daar op voort moeten bouwen. Het gaat dan niet alleen om het economisch belang, maar vooral om de leefbaarheid van de provincie.

De leefbaarheid van de provincie was een terugkerend thema tijdens het tweede deel van de bijeenkomst. Na het plenaire gedeelte gingen de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio met elkaar aan de slag met het Education Model Canvas. Aanwezigen vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de regionale overheid bogen zich over vragen als het bepalen van de waardepropositie (Waarom doen we dit? Welk “cadeau” gaan we aan de regio geven met deze samenwerking?), de begunstigden (Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie moet het waarde opleveren?) en de impact en het effect (Wat zijn zichtbare resultaten die bijdragen aan datgene dat we in de regio willen bereiken?). Hierdoor ontstonden mooie gesprekken over de toekomstige leefbaarheid van de provincie Zeeland en hoe deze door versterking van het technisch vmbo verbeterd kan worden.

De input uit deze workshops werd door vertegenwoordigers vanuit de regio meegenomen om te verwerken in de planvorming. De dag werd afgesloten met een borrel en afspraken om snel weer samen te komen om verder te werken aan de regionale plannen.