22 november 2022

Leren in een virtuele omgeving: welke XR hardware en software gebruikt u?

Inventarisatie beschikbaarheid XR hardware en software in vmbo-scholen

Veel STO-regio’s hebben de afgelopen jaren hardware aangeschaft in de vorm van VR-brillen, Hololenzen, enz. om het leren in een virtuele omgeving mogelijk te maken. Voor het leren met deze hulpmiddelen is software nodig. Dat is op verschillende plekken aanwezig en wordt ontwikkeld, maar is niet voor elke school beschikbaar.

Open beschikbaar stellen van materiaal
De Stichting Platforms vmbo (SPV) heeft meegedaan aan een aanvraag voor het groeifonds, een aanvraag die tot doel heeft te komen tot open content waarvan docenten en natuurlijk leerlingen, gebruik kunnen maken. Vanuit SPV wordt in eerste instantie ingezet op het beschikbaar krijgen van content voor technisch georiënteerde profiel- of keuzevakken omdat daar de vraag het meest gesteld wordt en scholen, in het kader van Sterk Techniekonderwijs, de beschikking hebben over middelen voor de aanschaf van hard- en software. SPV vindt het erg jammer als ‘het wiel’ op verschillende plaatsen uitgevonden en ontwikkeld wordt en pleit voor het open beschikbaar stellen van materiaal.

Over welke hard- en software beschikt uw school?
Eerste stap in de ontwikkeling van open content is het inventariseren van materialen en content waarover scholen al beschikken. De voorliggende vragenlijst is onderdeel van deze inventarisatie.
Wij verzoeken programmaleiders, schoolleiders en docenten deze vragenlijst in te vullen en daarmee kenbaar te maken over welke hard- en software uw school beschikt. Ook als u geen deel uitmaakt van een STO-regio kunt u de vragenlijst invullen.
Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie wil SPV graag in gesprek met regio’s/scholen. Staat u open voor een gesprek vul dan uw mailadres is, zodat er contact met u opgenomen kan worden. Mailadressen worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Wat is XR materiaal?
In de vragenlijst wordt gesproken van XR-materiaal, daarmee wordt content bedoeld die gebruikt wordt met VR-brillen, hololenzen, enz. Er worden geen grote simulaties bedoeld (vluchtsimulator, lassimulator). XR onderscheidt 3 grote technologieën: AR, MR en VR.

Deelnemen is niet meer mogelijk.