25 juli 2023

Wijzigingsregeling van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023

Wijzigingsregeling van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 officieel gepubliceerd

Op woensdag 19 juli 2023 is de wijzigingsregeling van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het kalenderjaar 2024. De wijzigingsregeling zorgt ervoor dat opnieuw € 100 miljoen wordt verdeeld over de verschillende STO-regio’s. Voor 2024 moeten regio´s opnieuw subsidie aanvragen.

Download de regeling

Voorwaarden subsidieregeling

Bij de aanvraag gelden dezelfde voorwaarden als bij de huidige subsidieregeling. Dat betekent dat de huidige techniekregio’s in 2024 in dezelfde vorm blijven bestaan. Elke regio kan aanspraak maken op maximaal 25% van het totale bedrag dat per regio beschikt is voor STO de periode 2020–2023. Daarnaast mogen de STO-regio’s het bedrag dat zij in de periode 2020 tot en met 2023 gekregen hadden, en dat zij mochten spenderen tot 1 augustus 2024, nu ook uitgeven over het gehele jaar van 2024. Deze verruiming geldt ongeacht of de STO-regio’s de aanvullende subsidie ontvangen.

De aanvullende aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

  • Een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke activiteitenplan, inclusief eventuele aanpassingen in de regionale arbeidsmarkt en gemaakte keuzes;
  • Een overzicht van de geplande activiteiten die vóór 1 augustus 2024 met behulp van de eerder toegekende subsidie worden uitgevoerd;
  • Een beschrijving van het regionale doel met betrekking tot de dekking en kwaliteit van het technisch vmbo;
  • Een reservering voor het opstellen van een plan voor de aangekondigde vervolgsubsidie Sterk Techniekonderwijs vanaf 2025, zoals genoemd in de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2022/23, 30 079, nr. 116).
Kijk op de website van DUS-I