05 juni 2021

Webinar Sterk Techniekonderwijs Live: ‘Omgaan met krimp in de techniek’

Webinar Sterk Techniekonderwijs Live: ‘Omgaan met krimp in de techniek’

De laatste uitzending van Sterk Techniekonderwijs Live voor de zomer gaat over krimp en leerlingendaling en vindt plaats op woensdag 30 juni 2021 om 15.00 uur.
Hoe kun je als Sterk Techniekonderwijsregio de samenwerking benutten om bij kleinere leerlingenaantallen toch een aantrekkelijk techniekprogramma aan te bieden? En welke bijdrage kunnen bedrijven daaraan leveren?

Aanmelden