30 oktober 2020

Webinars doorlopende leerroutes

Webinars: bouwen aan sterk beroepsonderwijs

In het kader van de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo, vindt een serie webinars plaats. Op 26 oktober is tijdens het eerste webinar de wet op zich uitgelegd en is aangegeven welke ruimte vmbo- en mbo-scholen hebben om doorlopende leerroutes vorm te geven en om het vmbo examen te spreiden of helemaal te laten vervallen.

Download de PowerPoint

Webinar over samenwerkingsovereenkomst

9 november vindt een tweede webinar plaats waarin ingegaan wordt op de samenwerkingsovereenkomst die vmbo en mbo af moeten sluiten om een doorlopende leerroute aan te mogen bieden. Vanuit OCW wordt toegelicht wat er precies in de samenwerkingsovereenkomst geregeld moet worden en een vmbo- en mbo-school vertellen welke afspraken zij gemaakt hebben, bijvoorbeeld rond de overstapoptie voor leerlingen.

U kunt zich nog aanmelden voor het webinar van 9 november. Heeft u over de samenwerkingsovereenkomst vragen dan kunt u die op het aanmeldformulier stellen.