23 juni 2019

Vso-leerlingen in de plannen

Een addendum met een aanvullend plan

Er is geconstateerd dat in een aantal plannen vso-leerlingen, die een technisch vmbo-profiel volgen, niet zijn meegenomen in de plannen. Regio’s voor wie dit geldt krijgen de kans de vso-leerlingen alsnog in de plannen op te nemen en door middel van een addendum een aanvullend plan in te dienen bij de beoordelingscommissie. Net als voor vmbo-leerlingen is er voor vso-leerlingen ruim € 15.000,- per leerling in vier jaar beschikbaar. Het opnemen van vso-leerlingen in het plan heeft consequenties voor het bedrag dat aan cofinanciering ingebracht moet worden. In de beschikking die de penvoerder van een regio ontvangt, wordt gewezen op de mogelijkheid een addendum aan het regioplan toe te voegen.