04 juni 2023

Voortgangsrapportage verplaatst van 1 juli naar 1 oktober 2023

Voortgangsrapportage verplaatst van 1 juli naar 1 oktober 2023

Om regio’s dit jaar voldoende tijd te geven om de plannen voor 2024 in te dienen en de verantwoordingscyclus aan te laten sluiten op het verlengingsjaar van 2024, wordt de uiterlijke indieningsdatum van de tweede voortgangsrapportage verplaatst van 1 juli 2023 naar 1 oktober 2023. Dit gebeurt op advies van de STO-begeleidingscommissie en DUS-I. De periode waarover de rapportage gaat wordt verlengd tot 1 augustus 2023. In de beslisnota bij de Kamerbrief inzake voortgang Sterk Techniekonderwijs kunt u dit lezen. Het format voor de voortgangsrapportage is op 16 juni 2023 gepubliceerd.

Download de beslisnota

Download het format