03 april 2022

Voortgangsrapportage Sterk Techniekonderwijs

Voortgangsrapportage Sterk Techniekonderwijs

Alle Sterktechniekonderwijs-regio’s hebben een voortgangsrapportage ingediend over de uitvoering van Sterk Techniekonderwijs in de periode 1-1-2020 tot en met 1-7-2021. De regio’s hebben van DUS-I een terugkoppeling ontvangen ten aanzien van de rapportage. Een aantal regio’s heeft daarbij de vraag gekregen een aangepaste begroting in te dienen voor 1 juli 2022. Wanneer u hierbij hulp wenst te krijgen, kunt u terecht bij uw regio-ondersteuner. In de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs leest u dat een volgende voortgangsrapportage voor 1 juli 2023 ingediend moet worden bij DUS-I over de periode 1-7-2021 tot en met 1-7-2023.