03 maart 2022

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage

Alle regio’s hebben op tijd hun voortgangsrapportage ingeleverd. DUS-I heeft beloofd dat elke regio uiterlijk 15 maart een reactie krijgt op deze voortgangsrapportage. Dat kan zijn in de vorm van een brief waarin staat dat de rapportage is ontvangen en goed bevonden, of in de vorm van vragen of een bezoek van een delegatie van de beoordelingscommissie.

Volgens de beschikking die elke regio heeft ontvangen moet er ook in 2023 een voortgangsrapportage ingeleverd worden. Uiterlijk 1 juli 2023 moet er gerapporteerd worden over de periode 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. Zodra er over deze rapportage meer bekend is informeren we u uiteraard.