24 april 2023

Voortgangsgesprekken gaan weer van start vanaf juli

Voortgangsgesprekken gaan weer van start vanaf juli

Vanuit de landelijk ondersteuning Sterk Techniekonderwijs voeren we in de maanden juli, augustus en september gesprekken met alle STO-regio’s om terug te blikken en vooruit te blikken naar de verlenging in 2024 en de volgende fase STO vanaf 2025. Het format voor de voortgangsrapportage (die in 2023 moet worden ingediend) is nog niet bekend. Zodra het format voor de voortgangsrapportage bekend is, ontvangt u deze. Alle regio’s ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor het voortgangsgesprek.