05 juli 2019

Verschenen: Monitor sterk techniekonderwijs; de nulmeting

Ontwikkeling en realisatie van het STO-programma

In 2019 start een monitor- en evaluatieonderzoek om de ontwikkeling en realisatie van het STO-programma te volgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf. Voorafgaand aan het onderzoek is een nulmeting uitgevoerd. Doel is in kaart te brengen hoe het technisch vmbo-onderwijs er in het jaar 2017/2018 voor staat, zodat in de jaren erop STO-ontwikkelingen gevolgd kunnen worden en effecten vastgesteld.