03 september 2022

Vernieuwde digitale training ‘Samen Veranderen’ start vanaf november

Vernieuwde digitale training ‘Samen Veranderen’

Wanneer: donderdagen 10 november 2022, 1 december 2022, 19 januari 2023, 9 februari 2023 en 16 maart 2023, telkens van 13:00 tot 16:00.

De transitiefase van Sterk Techniekonderwijs loopt inmiddels 2 jaar en de STO-regio’s hebben in deze eerste jaren netwerken opgebouwd en verstevigd, onderwijs anders georganiseerd en vele mooie activiteiten uitgevoerd. Inmiddels werken STO-regio’s meer en meer toe naar de structurele fase en maakt planvorming deels plaats voor de borging en integratie van het programma in de scholen. De vernieuwde training ‘Samen Veranderen’ gaat uit van deze actuele context en de nieuwe uitdagingen die deze fase brengt. U krijgt concrete handvatten en tips om nog beter grip te krijgen op het STO veranderproces in uw rol als programmamanager/coördinator. Samen met collega’s gaat u in gesprek rond vraagstukken als ‘Hoe krijg ik iedereen mee? Hoe stuur ik op de beoogde resultaten? Wat is wel en niet mijn rol in het proces en hoe ga ik om met verschillende belangen? Natuurlijk krijgt u daarbij input van onze trainers.

Ook programmamanagers, (deel)projectleiders en werkgroepleiders met een coördinerende rol die al langer bij STO betrokken zijn en die nog niet eerder de basistraining hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan deze training. De basistraining bestaat uit vijf online bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de deelnemers aan de slag gaan rond onderwerpen als het borgen van verandering, werken in een netwerk, omgaan met belangen en het bewaken van het proces. In deze editie, zal nog meer dan in de vorige, gewerkt gaan worden aan de hand van concrete casussen van de deelnemers zelf.

Aanmelden