06 november 2019

Verantwoording STO

Een subsidie krijg je niet voor niets

Met ongeveer 100 mensen in de zaal en 100 mensen aan de computer gekluisterd, is 5 november een informatiebijeenkomst over de verantwoording van STO-gelden gehouden.
Dick Visker van Nehem presenteerde een ‘handreiking projectadministratie’, die hij (samen met zijn collega’s) in opdracht van STO ontwikkeld heeft.

Belangrijkste boodschap was: een subsidie krijg je niet voor niets, daarvoor moet u:

  • Een prestatie leveren: vorm geven aan Sterk techniekonderwijs in de regio;
  • Bewijzen dat u de middelen die u gekregen hebt goed besteed hebt.

Dat doet u door een inhoudelijke en financiële verantwoording te geven. Voor de financiële verantwoording is de handreiking ontwikkeld. Deze handreiking biedt suggesties en formulieren die gebruikt kunnen worden.

Twee belangrijke tips

  • Overleg zo vroeg mogelijk met uw accountant over de inrichting van de projectadministratie en de eisen die daaraan gesteld worden en zie uw accountant als partner en niet als controleur.
  • Maak samen met de partners in de regio een huishoudelijk reglement waarin geregeld wordt hoe geld verdeeld wordt (vooraf of achteraf), hoe partners zich verantwoorden naar de penvoerder en op welke manier partners bijdragen als er subsidie terugbetaald moet worden.
Download de handreiking

Download

Video-opname

Van de voorlichtingsbijeenkomst over de verantwoording van de subsidie op 5 november jl. is een video-opname gemaakt.

Bekijk de opname