06 november 2019

Verantwoording STO

De handreiking projectadministratie laat nog even op zich wachten. Wij vinden het erg belangrijk dat OCW en DUS-I in kunnen stemmen met de handreiking. Het lukt de verschillende betrokkenen niet om binnen de afgesproken termijn te reageren. Hierdoor verschijnt de handreiking 22 november.
De handreiking, en de formulieren waarvan u gebruik kunt maken bij de verantwoording, worden gepubliceerd op de website. Zodra de handreiking beschikbaar is ontvangen alle abonnees op onze nieuwsbrief hiervan bericht.

Een subsidie krijg je niet voor niets

Met ongeveer 100 mensen in de zaal en 100 mensen aan de computer gekluisterd, is 5 november een informatiebijeenkomst over de verantwoording van STO-gelden gehouden.
Dick Visker van Nehem presenteerde een ‘handreiking projectadministratie’, die hij (samen met zijn collega’s) in opdracht van STO ontwikkeld heeft.

Belangrijkste boodschap was: een subsidie krijg je niet voor niets, daarvoor moet u:

  • Een prestatie leveren: vorm geven aan Sterk techniekonderwijs in de regio;
  • Bewijzen dat u de middelen die u gekregen hebt goed besteed hebt.

Dat doet u door een inhoudelijke en financiële verantwoording te geven. Voor de financiële verantwoording is de handreiking ontwikkeld. Deze handreiking biedt suggesties en formulieren die gebruikt kunnen worden. De handreiking is afgestemd met OCW en DUS-I en ligt voor bij de grote accountantsbureaus.
De handreiking wordt 22 november via de website gepubliceerd. Zodra de handreiking beschikbaar is ontvangen alle abonnees van de nieuwsbrief hierover bericht. De PowerPoint die tijdens de bijeenkomst is gebruikt is al beschikbaar evenals de registratie van de bijeenkomst.

Twee belangrijke tips

  • Overleg zo vroeg mogelijk met uw accountant over de inrichting van de projectadministratie en de eisen die daaraan gesteld worden en zie uw accountant als partner en niet als controleur.
  • Maak samen met de partners in de regio een huishoudelijk reglement waarin geregeld wordt hoe geld verdeeld wordt (vooraf of achteraf), hoe partners zich verantwoorden naar de penvoerder en op welke manier partners bijdragen als er subsidie terugbetaald moet worden.

Download

Video-opname

Van de voorlichtingsbijeenkomst over de verantwoording van de subsidie op 5 november jl. is een video-opname gemaakt.

Bekijk de opname