07 oktober 2019

Uw regio in beeld

Bekijk uw regiopagina

Op de website Sterk Techniekonderwijs wordt elke regio in beeld gebracht. Voor iedere regio is een regiopagina aangemaakt met informatie over de regio als: de scholen die samen de regio vormen, bedrijven waarmee wordt samengewerkt, cijfers uit de regio en speerpunten. Regio’s kunnen deze informatie aanvullen met agenda-items, nieuwsberichten, inspiratievoorbeelden enz. De regiopagina kan in plaats van een eigen regio-website komen, maar ook als aanvulling daarop gebruikt worden.

Alle regio’s die groen licht hebben staan al op de website, zie www.sterktechniekonderwijs.nl/regios-in-beeld.

Aanvullingen hierop zijn van harte welkom. Komende weken worden de penvoerders/projectleiders van deze regio’s benaderd om de informatie voor de site compleet te krijgen. Kunt u hier niet op wachten of heeft u al aanvullingen? Mail dan met regio@sterktechniekonderwijs.nl

Zodra de regio’s die hun plan 1 oktober opnieuw hebben ingediend groen licht hebben gekregen, wordt ook voor hen een regio-pagina aangemaakt.