15 januari 2019

Tweede reeks Sterk Techniekonderwijs bijeenkomsten

Twee verschillende bijeenkomsten gericht op proces én inhoudelijke thema’s

In januari en februari 2019 worden er voor de aangemelde regio’s themabijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over het land. Het doel van de tweede reeks bijeenkomsten van Sterk Techniekonderwijs (STO) is de regio’s verder helpen bij het vormgeven van een ambitieus plan dat voldoet aan de voorwaarden van de regeling, samenhangt met andere plannen in de regio en bijdraagt aan een transitie naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod.

In deze serie bijeenkomsten staat kennisdeling centraal rond onderwerpen die eerder door u genoemd zijn. Voor deze kennisdeling maken we gebruik van experts en stimuleren we de uitwisseling tussen deelnemers. U kunt zich aanmelden voor twee bijeenkomsten: één themabijeenkomst gericht op proces en één bijeenkomst rond inhoudelijke thema’s. U kunt het hele programma volgen, maar u kunt ook kiezen voor een dagdeel.

Voor wie & wanneer?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor contactpersonen/projectleiders die zich met de planvorming- en het schrijfproces bezighouden en/of bestuurders, school- en afdelingsleiders.

We nodigen bovengenoemde personen uit om maximaal 2-3 personen mee te nemen: denk hierbij aan docenten, decanen, rectoren, (HR-)medewerkers of controllers die straks met de uitvoering van het plan aan de slag gaan. Iedere deelnemer moet zich afzonderlijk vooraf aanmelden.

 • Themabijeenkomst gericht op proces 28 januari 2019 –  geannuleerd en samengevoegd met 4 februari
 • Themabijeenkomst gericht op proces 4 februari 2019 – Nieuwe Buiten Sociëteit in Zwolle
 • Inhoudelijke themabijeenkomst 7 februari 2019 – geannuleerd
 • Inhoudelijke themabijeenkomst 14 februari 2019 – omgeving Rotterdam
 • Inhoudelijke themabijeenkomst 21 februari 2019 – omgeving Eindhoven
 • Inhoudelijke themabijeenkomst 28 februari 2019 – Nieuwe Buiten Sociëteit in Zwolle

1. Sterk Techniekonderwijs Themabijeenkomst gericht op proces

Tijdens deze bijeenkomsten komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: hoe organiseren we als regio de samenwerking met het bedrijfsleven? Hoe ga je om met je netwerk en creëer je draagvlak intern en extern? Hoe kunnen we de financiën slim organiseren? Wat zijn de mogelijkheden rondom cofinanciering, met in het achterhoofd de maatschappelijke opgave waar we samen in de regio voor staan?

Wanneer?

 • 28 januari – geannuleerd
 • 4 februari – Nieuwe Buiten Sociëteit in Zwolle

Preview van het (concept)programma

09.30 uur –  Inloop & Ontmoetingsplein
10.30 uur  –  Workshopronde 1: Samenwerking bedrijfsleven
11.45 uur –  Lunch
12.30 uur – Workshopronde 2: Netwerk en Draagvlak of Financiën en Transitie
14.00 uur – Workshopronde 3: Financiën en Transitie of Netwerk en Draagvlak
15.15 uur – Ontmoetingsplein
16.00 uur – Einde

U kunt zich alvast inschrijven door middel van onderstaande aanmeldlinks. Het is ook mogelijk om een dagdeel van de bijeenkomst aanwezig te zijn (u kunt uw voorkeur hiervoor opgeven in het aanmeldformulier).

Aanmeldformulier Themabijeenkomst gericht op proces

 

2. Sterk Techniekonderwijs Inhoudelijke themabijeenkomsten

De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod: het organiseren van de uitvoering van het techniekonderwijs (o.a. borgen van inbreng van het bedrijfsleven en omgaan met docententekort). En ook beeldvorming techniekonderwijs om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek, het technologisch vormgeven van andere profielen en TL, manieren om door innovatie en samenwerking in de keten een duurzaam techniekaanbod vorm te geven, waarmee ingespeeld kan worden op dalende leerlingaantallen.

Wanneer?

 • 7 februari – geannuleerd
 • 14 februari – omgeving Rotterdam
 • 21 februari – omgeving Eindhoven
 • 28 februari – Nieuwe Buiten Sociëteit in Zwolle

Preview van het (concept)programma

09.00 uur – Inloop & Ontmoetingsplein
10.00 uur – Workshopronde 1: Anders organiseren Techniekonderwijs of Beeldvorming Techniekonderwijs
11.15 uur – Workshopronde 2: Beeldvorming Techniekonderwijs of Anders organiseren Techniekonderwijs
12.15  uur – Lunch
13.00 uur – Workshopronde 3: Duurzaam en dekkend techniekaanbod of Technologisch vormgeven andere profielen
14.20 uur – Workshopronde 4: Technologisch vormgeven andere profielen of Duurzaam en dekkend techniekaanbod
15.35 uur – Ontmoetingsplein
16.15 uur – Einde 

U kunt zich alvast inschrijven door middel van onderstaande aanmeldlinks. Het is ook mogelijk om een dagdeel van de bijeenkomst aanwezig te zijn (u kunt uw voorkeur hiervoor opgeven in het aanmeldformulier).

Aanmeldformulier Inhoudelijke themabijeenkomst

Op de hoogte blijven?

Houd voor actuele informatie over de bijeenkomsten en het programma de website www.sterktechniekonderwijs.nl in de gaten.
Heeft u vragen of opmerkingen over een werkbijeenkomst? Of wilt u een bijdrage leveren (bijv. een goed/inspirerend voorbeeld uit de regio) aan één van de bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op met het team Sterk Techniekonderwijs via bijeenkomsten@sterktechniekonderwijs.nl.