28 februari 2021

Trainingsaanbod uitgebreid met online werksessies voor werkgroepleiders

Online werksessies voor werkgroepleiders

We hebben signalen ontvangen dat er behoefte is aan meer trainingsactiviteiten rond ‘samen veranderen voor deelproject- en werkgroepleiders (“de coördinerende laag”) binnen de STO-regio’s. Niet verwonderlijk, want STO is een complex transitietraject dat over jaren moet leiden tot een structurele verandering, en daarin hebben deze mensen een belangrijke rol. Ook is er behoefte aan contact en uitwisseling met collega’s uit andere regio’s.

Om aan deze behoeften tegemoet te komen starten we in april met een pilot van twee online werksessies, specifiek gericht op deelproject- en werkgroepleiders (en juist niet op programmamanagers). Vanwege de volle agenda’s van deze doelgroep worden dit losse sessies, die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn.

Thema’s en data

Deze sessies krijgen de volgende thema’s:
Dinsdag 13 april 14:00-17:00 uur: Omgaan met verschillen in tempo en standpunten in een team
Donderdag 22 april 14:00-17:00 uur: Een duurzame samenwerking opbouwen

Realistische casus

In deze sessies gaan de deelnemers gelijk zelf aan de slag met een realistische casus zoals die in een STO-regio kan voorkomen. Nadat de deelnemers uitgebreid van gedachten hebben gewisseld over de casus, volgt een stukje theorie dat op de casus aansluit. De deelnemers verlaten de sessie uitgerust met handvatten om met soortgelijke uitdagingen in hun regio om te gaan en met kennis over waar ze meer hulpbronnen kunnen vinden.

Theorie

Het stukje theorie wordt in een verkorte vorm overgenomen uit onze succesvolle training ‘Samen veranderen’ voor programmamanagers. In 2020 hebben zes groepen programmamanagers vanuit verschillende STO-regio’s deelgenomen aan de basistraining van ‘Samen veranderen’. Hierbij zijn diverse thema’s aan de orde gekomen rondom verandering, organisatie en samenwerking in relatie tot de uitvoeringsfase van Sterk Techniekonderwijs. Als vervolg op deze basistraining hebben drie groepen een verdiepingstraining van een dagdeel gevolgd over het omgaan met reacties op veranderingen. Zowel de basistraining als de verdiepingstraining werden hoog gewaardeerd door de deelnemers.

We raden geïnteresseerden aan om zich snel in te schrijven, want onze afgelopen trainingen waren snel volgeboekt.

Schrijf in voor 13 april

Schrijf in voor 22 april