01 juli 2023

Tijdspad Sterk Techniekonderwijs

Belangrijkste data voor de komende maanden voor STO

In oktober wordt er van de regio’s gevraagd om een voortgangsrapportage in te dienen samen met een kort en bondig plan voor 2024. Hieronder vindt u de belangrijkste data voor de komende maanden:

  • 1 oktober 2023 – Regio’s moeten een voortgangsrapportage indienen. Het format is hier te vinden.
  • 1 oktober 2023 – Regio’s wordt gevraagd een kort en bondig plan in te dienen voor de verlenging van de transitiefase in 2024. In 2024 wordt de huidige regeling verlengd onder dezelfde voorwaarden als van 2020 tot 2023. Het format voor het plan 2024 wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Uw STO-ondersteuner kan u helpen bij het maken van het plan voor 2024 en kan u hier verdere informatie over bieden.
  • 1 maart 2024 – De verwachting is dat op 1 maart 2024 de nieuwe subsidieregeling wordt gepubliceerd voor de nieuwe STO-periode van 2025 tot 2029.