18 februari 2019

Techniekonderwijs in de pers

In de pers

Verschillende media hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan het techniekonderwijs. Onderstaande artikelen zijn een kleine greep uit het nieuws van de afgelopen maand.

Scholen en bedrijven willen technisch onderwijs naar hoger plan tillen

Om het technische onderwijs een kwaliteitsinjectie te geven, gaan scholen in Oost-Groningen samenwerken met bedrijven. Daarmee hopen de scholen de bedrijven te helpen. Zij zitten steeds vaker te springen om technische vakmensen. Niet alleen in de regio wordt het tekort aan technische vakmensen erkend, dat is ook landelijk het geval. Zo investeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds september honderd miljoen euro per jaar extra in techniekonderwijs in het vmbo.
Bron: RTV Noord

Samen sterk voor techniek in de regio

Scholengemeenschap Winkler Prins, het Dr. Aletta Jacobs College, Noorderpoort en het Alfa-college willen samen met het bedrijfsleven het technisch onderwijs in de regio versterken. Op 18 februari tekenden ABS Cilinders BV en HOC Opleiding & Training als eerste bedrijven een samenwerkingsovereenkomst met de scholen.
Bron: Veendammer

Duurzame samenwerking vmbo in Almelo

Bestuurders van CSG Het Noordik, Het Erasmus, Zone.college, Pius X College, Scholengemeenschap Canisius en gemeente Almelo hebben elkaar gevonden om vergaande, duurzame samenwerking voor het vmbo in Almelo te realiseren. Op maandag 11 februari werd een intentieverklaring getekend en dit kalenderjaar wordt onderzoek gedaan naar het realiseren van een vmbo-campus in Almelo.
Bron: Gemeente Almelo

Vernieuwd vmbo moet tekort aan technici bestrijden

Een school met het nieuwste materiaal waar op een aantrekkelijke manier techniekonderwijs wordt gegeven, met kruisbestuivingen met robotica en andere vakgebieden. Een techschool waar elke jongere naartoe wil. Zo moet de techniekcampus in Amsterdam er over vier jaar uit gaan zien. Op deze vmbo-campus zal samengewerkt worden met het bedrijfsleven en het mbo. De hoop is het tekort aan technici te bestrijden en tegelijkertijd het vmbo meer elan te geven.
Bron: Het Parool

Docenten uit Bonaire bezoeken het Schoonhovenscollege

Op 16 januari namen docenten van de scholengemeenschap Bonaire een ‘kijkje in de keuken’ bij het Schoonhovens College. De belangrijkste doelstelling van de middelbare school op Bonaire is het vergroten van de instroom in techniekonderwijs door het onderwijsaanbod aantrekkelijk te maken. Een ander doel is een betere aansluiting met het mbo en de arbeidsmarkt. Het gezelschap sprak met Nederlandse collega’s, bezichtigden praktijklokalen en kregen tips over de afstemming van het examenprogramma.
Bron: website Schoonhovenscollege

Ondernemers tonen betrokkenheid bij Sterk Techniekonderwijs in Lelystad

Tijdens de eerste bijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs toonden maar liefst achttien toonaangevende Lelystadse bedrijven hun betrokkenheid. De ondernemers waren te gast bij Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad. Judit Weekenborg, rector van de SGL, sprak haar wens uit om samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan goed techniekonderwijs. ‘Steeds minder jongeren kiezen voor techniek. Dat is jammer en een risico voor het bedrijfsleven’. De bedrijven leverden waardevolle input en er bleek dringende behoefte aan een vervolg van deze kickoff. Dit aanbod werd door het onderwijs enthousiast ontvangen.
Bron: Flevopost

Vmbo’ers worden bij Liemerse bedrijven warm gemaakt voor techniek

Liefst 26 technologische ondernemingen uit de Liemers hebben zich aangemeld om vmbo-leerlingen binnen hun bedrijf praktijklessen te bieden. Zij doen mee aan een Liemerse variant van het project Smart Technical Education Regio Achterhoek (STERA). ,,In de Achterhoek begonnen ze met vijf bedrijven. Wij beginnen hier met 26’’, zegt Harald Wiggers, projectleider technologische vmbo van scholenkoepel Quadraam, verheugd. ,,Dit is een goede start.’’
Bron: De Gelderlander

Sterk Technisch vmbo onderwijs

Afgelopen woensdag is de bijeenkomst ‘Sterk Techn(olog)isch vmbo onderwijs’ bij Alliander in Duiven gehouden. Er waren 140 deelnemers aanwezig, waarvan 80 ondernemers. Ter plekke hebben 25 bedrijven al toegezegd mee te willen werk om via de STERA aanpak samen te willen werken om het leren van vmbo-leerlingen in hun bedrijven mogelijk te maken. Dat is een fantastisch aantal als je je bedenkt, dat vier jaar geleden de collega’s in de Achterhoek met vijf bedrijven zijn gestart.
Bron: De Gelderlander