30 oktober 2022

Techlabs en hotspots in beeld. Doet u mee?

Techlabs en hotspots in beeld

In bijna alle 78 Sterk Techniekonderwijs-regio’s zijn er techlabs, hotspots, verwonderingslokalen, techbussen, futurelabs of andere ruimtes ingericht. Deze hebben tot doel om leerlingen van het basisonderwijs, de onderbouw van het vmbo en ook de bovenbouw van het vmbo kennis te laten maken met en te laten oriënteren op techniek  en technologie. In veel regio’s is dit een groot succes. Graag brengen we de verschillende aanpakken, insteek, doelgroepen en inrichting van deze ruimtes in beeld op de website Sterk Techniekonderwijs. Wij vragen u om die reden de volgende vragenlijst in te vullen en mooie foto’s en video’s in te sturen.