09 juli 2024

Techkwadraat tijdspad en regionale bijeenkomsten

Techkwadraat tijdspad en regionale bijeenkomsten

In de eerste fase van Techkwadraat 2025-2027 wordt er 145 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van plannen voor technologieonderwijs op basis van het interventiekompas voor leerlingen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, de havo en vwo. Meer informatie is te vinden in de factsheet.

Direct na de zomervakantie worden er per provincie startbijeenkomsten georganiseerd met informatie over de conceptsubsidieregeling en waar scholen, bibliotheken, science centers en techlabs aan kunnen geven samen te willen werken in het kader van deze subsidie. De volgende data en locaties zijn nu bekend:

  • donderdag 29 augustus 2024 in Limburg
  • donderdag 29 augustus 2024 in Gelderland
  • dinsdag 3 september 2024 in Flevoland
  • woensdag 4 september 2024 in Noord-Brabant
  • woensdag 11 september 2024 in Drenthe
  • donderdag 12 september 2024 in Overijssel
  • donderdag 12 september 2024 in Utrecht
  • dinsdag 24 september 2024 in Noord-Holland

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via dit formulier. In het formulier kunt u een keuze maken voor de datum en de provincie. We adviseren de STO-regio’s om aanwezig te zijn tijdens deze bijeenkomsten, zodat er zoveel mogelijk samen wordt gewerkt en waar mogelijk STO kan worden aangevuld/uitgebreid met Techkwadraat.

Aanmelden

Hoe verhoudt de impuls Techkwadraat zich tot het structurele programma Sterk Techniekonderwijs?

In STO werken vmbo-scholen verdeeld in 78 regio’s, met elkaar aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod om leerlingen hun talenten laten ontdekken in de techniek en hen goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Voor leerlingen in het vmbo (bb/kb/gl, tl) voorziet het programma Sterk Techniekonderwijs al in financiële middelen en structurele aandacht voor techniekonderwijs. Techkwadraat vult dit programma aan door te focussen op het primair onderwijs en de overige voortgezet onderwijssoorten(vmbo-tl, havo, vwo). STO is een structuur die benut kan worden voor het NGF-programma, waarbij belangrijk is dat activiteiten niet dubbel bekostigd of gesubsidieerd worden.