20 december 2018

Subsidiebedragen bekend

Subsidiebedragen vastgesteld

De subsidiebedragen voor het tweede jaar van de aanvullende bekostiging techniek (fase 1: aanloopfase) en voor de regioplannen zijn bekend (fase 2: transitiefase).

Fase 1: aanloopfase

In september 2018 heeft het bevoegd gezag van vmbo-scholen voor elke bovenbouwleerling (leerjaar 3 en 4) in de profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en M&T (Mobiliteit en Transport) van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag gekregen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen

In maart 2019 krijgt u nog een bedrag. Voor elke leerling in leerjaar 3 en 4 van de profielen BWI, PIE en M&T krijgt het bevoegd gezag van de vmbo-school € 2650,-. (GL € 1325,- per leerling). Ook leerlingen in het VSO die zijn ingeschreven in een van deze profielen tellen mee. Uitgangspunt is de leerlingtelling van 1 oktober 2018.

Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van inventaris en materiaal, inzetten van personeel, vergroten van de instroom van leerlingen, aantrekken en professionaliseren van leraren en het verbeteren van de aansluiting met mbo en bedrijfsleven.

Fase 2: transitiefase

Voor de regioplannen in techniekregio’s is maximaal € 15.895,- per leerling voor 4 jaar (BB en KB leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) en € 7.947,50 per leerling voor 4 jaar (GL leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) beschikbaar.

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende techniekprofielen. Ook voor deze subsidie tellen VSO-leerlingen die zijn ingeschreven in een technisch profiel mee. Dit bedrag wordt in 4 jaar uitbetaald, de eerste betaling is in het eerste kwartaal van 2020.