01 april 2019

Stuur uw foto/artikel van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening van uw plan

In veel regio’s wordt van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten die nodig zijn in het kader van Sterk Techniekonderwijs een feestelijk moment gemaakt. In aanwezigheid van de pers wordt stil gestaan bij het feit dat vmbo, mbo en bedrijfsleven er samen in geslaagd zijn een regionaal plan op te stellen en samen de schouders onder de uitvoering van dat plan gaan zetten.

De afgelopen dagen hebben we van veel regio’s foto’s en artikelen toegestuurd gekregen van dit moment. We maken daar een collage van op de site.

Heeft u een foto/artikel van de feestelijke ondertekening van uw plan? Stuur die dan op naar info@sterktechniekonderwijs.nl. Vermeld wel even het nummer van uw regio (STO180XX).