28 juni 2020

Sterk Techniekonderwijs – Sterk beroepsonderwijs: hoe zit dat?

Programma’s sluiten nauw op elkaar aan

Er lopen twee programmalijnen die qua naam op elkaar lijken en qua activiteiten op elkaar aansluiten: Sterk Techniekonderwijs (STO) heeft tot doel de samenwerking in de regio tussen vmbo – mbo en bedrijfsleven, in de sector techniek te stimuleren en samen actueel, toekomstbestendig onderwijs te maken. Sterk beroepsonderwijs (SBO) heeft een soortgelijk doel, maar dan voor alle sectoren in vmbo en mbo en richt zich met name op doorlopende leerroutes vmbo – mbo in de regio. Beide programma’s sluiten nauw op elkaar aan en leveren inspiratievoorbeelden en tools. Zo staan op de website Sterk beroepsonderwijs bouwstenen voor het vormgeven van doorlopende leerroutes die ook in Sterk Techniekonderwijs heel bruikbaar zijn en worden er op de website van Sterk beroepsonderwijs regelmatig inspiratievoorbeelden geplaatst die ook techniekregio’s op ideeën kunnen brengen.

Bekijk de website SBO

Abonneer u op de nieuwsbrief SBO