03 februari 2020

Startgesprekken voor ondersteuning

Landelijke ondersteuning

Ook in 2020 kunt u gebruik maken van de landelijke ondersteuning. Aan elke regio is een ondersteuner gekoppeld die 5 dagen per jaar beschikbaar heeft om als kritische vriend van de regio op te treden.

De ondersteuning start met een startgesprek. Vóór 31 maart gaan we met elke regio in gesprek over de uitvoering van de plannen. Aan dit gesprek nemen vanuit STO de ondersteuner en iemand van het projectteam deel. Van uw kant zien we graag dat de penvoerder, de programmamanager en een eindverantwoordelijke deelnemen aan het gesprek en natuurlijk kunt u ook andere spelers in de regio (bedrijfsleven, primair onderwijs) hiervoor uitnodigen.

In januari zijn de eerste startgesprekken gevoerd die erg prettig verliepen en door de regio erg gewaardeerd werden. Uiteraard is er tijdens een startgesprek ook ruimte voor het stellen van vragen. Wij halen tijdens het startgesprek graag op aan welke ondersteuning regio’s behoefte hebben.