12 januari 2020

In elke regio een startgesprek

Ondersteuning beschikbaar

De ondersteuning vanuit Sterk Techniekonderwijs loopt de komende jaren door (ook wij hebben groen licht gekregen). U kunt een beroep blijven doen op uw ondersteuner, en hem/haar of via de website vragen blijven stellen. Het ondersteuningsteam wordt uitgebreid met experts op het gebied van scholing van docenten, financiën en samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Via uw vaste ondersteuning kunt u ook op deze experts een beroep doen.

Afspraak voor startgesprek

De komende weken maken we met elke regio een afspraak voor een startgesprek. In dat gesprek brengen we samen met u de startsituatie in de regio in kaart en bespreken we welke acties de komende tijd worden uitgezet. Aan het startgesprek nemen van onze kant de ondersteuner en iemand van het landelijk projectteam deel, van uw kant zien we graag dat de penvoerder, de projectleider en een eindverantwoordelijke voor Sterk Techniekonderwijs aanschuiven. Daarnaast mogen er natuurlijk meer mensen aanwezig zijn, maar een echt gesprek moet wel mogelijk blijven.
U kunt een afspraak maken voor het startgesprek door een afspraak te maken met uw ondersteuner, maar wij nemen ook contact met u op.