23 juni 2019

Stand van zaken regioplannen

Stand van zaken regioplannen

Op 1 april hebben 78 regio’s hun regioplan ingediend. Onder die plannen waren er vijf afkomstig uit techniekarme regio’s. De beoordelingscommissie heeft zich de afgelopen weken gebogen over de plannen, regio’s vragen gesteld en/of uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Het advies van de beoordelingscommissie ligt nu bij de minister. Hij neemt uiteindelijk een beslissing over de plannen. Op 1 juli krijgen alle regio’s bericht of hun plan goedgekeurd is of nog niet. De contactpersoon van de regio wordt hierover gebeld, daarna volgt een schriftelijke beschikking.

Rood: doe een beroep op ondersteuning

Regio’s die nog geen groen licht hebben gekregen op hun plan kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit het project Sterk Techniekonderwijs. Voor het bijstellen van de plannen zijn drie dagen ondersteuning beschikbaar. U kunt natuurlijk een beroep doen op de ondersteuner waarmee u eerder contact heeft gehad. Heeft u nog geen contact met een ondersteuner gehad, vraag dan ondersteuning aan via het aanvraagformulier.

Op 16 september organiseren we weer een ‘laatste kansdag’ waarop u uw plannen voor kunt leggen aan deskundigen van OCW, DUS-I en STO. Meer informatie hierover vindt u in de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie.

Groen: er is een critical friend beschikbaar

Regio’s die groen licht hebben gekregen voor hun plan krijgen een critical friend. Deze critical friend ondersteunt de projectleider in de regio bij de vertaling van een plan op papier naar uitvoering en volgt als kritische vriend de uitvoering van het plan. Voor 2019 zijn er per regio twee dagen beschikbaar, vanaf 2020 zijn er meer dagen beschikbaar.

Wilt u al vast sparren met een critical friend, neem dan contact op via info@sterktechniekonderwijs.nl.