12 januari 2020

Regiosites krijgen steeds meer een eigen regiogezicht

Informeer uw partners met uw eigen regiosite

Op de website Sterk Techniekonderwijs heeft elke regio een eigen deel. Steeds mee regio’s gebruiken dit deel van de site als communicatiemiddel om de partners in de regio te informeren over hun activiteiten. Content plaatsen op de site kan door een mail te sturen naar regio@sterktechniekonderwijs.nl.
Wij bieden de faciliteiten en de middelen, maar voor de inhoud van het regiodeel van de site is de betreffende regio verantwoordelijk.

Laatste nieuws extra uitgelicht

Veel regio’s plaatsen het laatste nieuws uit hun regio op de website. Het zou jammer zijn als andere regio’s geen kennis kunnen nemen van dit nieuws. Daarom worden de meest actuele zes items steeds verzameld op www.sterktechniekonderwijs.nl/regios.

Alle scholen in beeld

Alle scholen die deelnemen aan Sterk Techniekonderwijs staan op de kaart van Nederland weergegeven. Op www.sterktechniekonderwijs.nl/scholen ziet u dit overzicht en kunt u zien dat er al heel veel scholen betrokken zijn bij Sterk Techniekonderwijs. Het lijkt of er een paar regio’s buiten de boot vallen, maar dat beeld is een beetje vertekend, de regio’s die namelijk nog geen groen licht hebben worden nog niet vermeld. Uiteraard worden deze scholen toegevoegd zodra ze groen licht hebben.