17 oktober 2018

Regionale samenwerking Sterk Techniekonderwijs in Limburg

Sla de handen ineen

Bijna 100 aanwezigen vanuit alle hoeken van Limburg waren op 9 oktober aanwezig op het Gouvernement in Maastricht. Doel van de bijeenkomst was de vertegenwoordigers uit vooral onderwijs te informeren over de nieuwe regeling rondom sterk techniekonderwijs. Ook waren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de regionale overheid aanwezig. De bijeenkomst was een initiatief van het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs in samenwerking met de provincie Limburg, Techniekketen Noord- en Midden-Limburg (TKNML) en Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL). Provincie Limburg was gastheer en onderstreept hiermee het belang van het thema.

De bijeenkomst werd geopend door gedeputeerde Hans Teunissen die als nazaat uit een familie van technische ondernemers een bijzondere band heeft met het technisch beroepsonderwijs in de provincie. Hij legde ook de link naar Limburgse uitdagingen zoals de energietransitie en de digitalisering van de samenleving, waarvoor samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven hard nodig is. Bouw voort op bestaande samenwerkingen, was zijn boodschap: “Sla de handen ineen en ga verder versterken en uitbouwen wat we hier in Limburg al hebben opgebouwd.” In Limburg is al goed techniekonderwijs en er wordt gestaag gewerkt binnen de beide techniekketens om dit nog meer te versterken.

Technologieroute

Na een update vanuit het ministerie van OCW en de bestaande netwerken van vmbo, mbo en bedrijfsleven in Limburg – TOZL en TKNML – was het de beurt aan de twee belangrijkste sprekers van de bijeenkomst: Lars Koks en Stan Hoofs. Deze leerlingen van de technologieroute van het Philips van Horne vertelden over hun passie voor techniek en wat zij aan de technologieroute hebben. Waar de een zijn passie voor techniek van zijn opa had meegekregen, kwam het bij de ander voort uit de liefde voor achtbanen. De jongens waarderen vooral de afwisseling van het programma van de technologieroute, dat ze veel echt mogen dóen en dat ze tegelijk goed leren plannen.

Het belang van wendbaarheid en adaptief vermogen voor de toekomst voor zowel leerlingen, docenten als instellingen was een terugkerend thema. Zowel de gedeputeerde als René Mobers van Bouwmensen Limburg benadrukte hoe belangrijk het is dat leerlingen niet meer worden opgeleid voor een smalle discipline in de techniek, maar dat ze breed inzetbaar zijn voor de hele technische sector.

Goede praktijkvoorbeelden

In het tweede deel van de bijeenkomst werd er genetwerkt op het ontmoetingsplein en werden verschillende workshops gevolgd. In de workshop over de vormgeving van het proces van samenwerking kwamen goede praktijkvoorbeelden aan bod van mensen die al actief de samenwerking zoeken met andere partners in de regio. Bijvoorbeeld John Ras, docent BWI (Bouwen, Wonen, Interieur), die vertelde over Project Zonnehuis. Hierin werkten de BWI-leerlingen aan snoezelborden voor de cliënten van dagopvang ’t Zonnehuis in Weert.

De dag werd afgesloten met een borrel en de belofte om snel weer samen te komen om verder te werken aan de regionale plannen.