27 mei 2021

Regeling Sterk Techniekonderwijs aangepast

Regeling Sterk Techniekonderwijs aangepast

Minister Slob past de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 op enkele punten aan.

  1. De voortgangsrapportage wordt uiterlijk 1 november 2021 ingediend.
  2. De periode waarin subsidiegelden kunnen worden besteed, wordt met 7 maanden verlengd tot 1 augustus 2024.
  3. Het eindverslag wordt uiterlijk 1 december 2024 ingediend.

Over deze aanpassingen heeft hij de penvoerders en STO regio’s in bijgaande brief geïnformeerd.