05 september 2021

Positieve reacties op STO LIVE; volgend seizoen start in oktober

Enthousiasme over inhoud en interactiemogelijkheden webinars STO

Deze zomer hebben we iedereen die zich ooit heeft ingeschreven voor een aflevering van onze webinarreeks “STO LIVE” een uitnodiging gestuurd om een enquête over STO LIVE in te vullen. Daarvan hebben 160 mensen de enquête ingevuld; dank daarvoor!

De inhoud en de interactiemogelijkheden tijdens de webinars werden door de meeste respondenten positief beoordeeld. Wat bovendien opvalt is dat het digitale format veel respondenten ook duidelijke voordelen biedt ten opzichte van fysieke bijeenkomsten; er hoeft minder gereisd te worden en ook de mogelijkheid om de webinars terug te kijken wordt veel benut.

Genoeg reden dus om door te gaan met dit concept, en dat doen we dan ook. In het schooljaar 2021-2022 gaan we om de 1-2 maanden weer een aflevering uitzenden. We beginnen op woensdag 6 oktober 15:00 uur, met een aflevering over “Techniekverwante scholen in Sterk Techniekonderwijs”. In deze aflevering gaat de regio Techniekpact West-Friesland vertellen hoe ze ook de scholen zonder “harde” techniekprofielen op basis van gelijkwaardigheid meenemen in STO. Daarbij versterken ze het techniekonderwijs in de profielen Groen en Dienstverlening & Producten onder andere door op de betreffende scholen “labs” op te zetten, die ook weer een regiofunctie krijgen voor het po en andere vo-scholen in de omgeving.

Inschrijven voor de aankomende webinar op 6 oktober kan via het onderstaande formulier.

Aanmelden