21 januari 2019

Plan indienen voor voorschouw

Stuur uw plan vóór 1 maart

U kunt tot eind februari 2019 eenmalig gebruikmaken van een zogenaamde voorschouw. In deze voorschouw wordt door DUS-I nagegaan of uw regiovisie, plan en samenwerkingsovereenkomst voldoen aan de beoordelingscriteria uit de regeling én of ze voldoende zijn uitgewerkt om tot het beoogde resultaat te leiden. Waar nodig worden verbeteradviezen gegeven.

Om een goede terugkoppeling te kunnen krijgen, is het advies om zo volledig mogelijke concepten in te sturen. In deze fase is het nog niet nodig om in de samenwerkingsovereenkomst al de handtekeningen te hebben verzameld. Ook mag het plan nog (enkele) witte vlekken bevatten.

Gezien de vele te verwachten voorschouwen moeten we ons houden aan de eerdergenoemde indieningsdatum, zodat de indieners de mogelijkheid hebben om nog tijdig de eventuele verbeteringen in hun plannen te kunnen doorvoeren. Indienen kan via ocwsubsidies@minvws.nl.