10 januari 2022

Peiling van cofinanciering binnen Sterk Techniekonderwijs

Welk percentage cofinanciering in de transitiefase heeft u behaald?

Door de COVID-19 maatregelen is het voor sommige regio’s lastig de afgesproken cofinanciering in het kader van Sterk Techniekonderwijs te realiseren. Cofinanciering wordt vaak gegeven in natura, in de vorm van bijv. begeleiding van stages en bedrijfsbezoeken. Activiteiten die door corona niet door kunnen gaan en die niet ingehaald kunnen worden.

Het ministerie van OCW wil graag advies van de landelijke ondersteuning STO over het percentage cofinanciering dat in de transitiefase (de fase waarin STO nu zit) behaald moet worden. Om een goed advies te kunnen geven wil de landelijke ondersteuning STO zicht krijgen op de huidige stand van zaken binnen de STO-regio’s. We vragen u daarom een paar vragen te beantwoorden. Dit doet u anoniem, antwoorden zijn niet terug te leiden tot de regio.

Hoe meer regio’s de vragenlijst invullen des te realistischer is het beeld dat we kunnen geven aan het ministerie van OCW.

Het is niet meer mogelijk de vragenlijst in te vullen.