05 november 2018

Scholen, lokale overheden en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven sluiten ‘deals’ in Overijssel

Nieuwe informatie, ideeën, waardevolle contacten en tools

Op 30 oktober 2018 was het provinciehuis in Overijssel het speelveld voor de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Overijssel’. Ruim zeventig betrokkenen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid kwamen bijeen om het te hebben over de toekomst van het technisch vmbo in Overijssel en de regionale planvorming in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs. Vraag en aanbod werden aan elkaar gekoppeld in deals, nieuwe samenwerkingspartners werden ontdekt en originele ideeën werden gegenereerd.

Gedeputeerde Eddy van Hijum heette de aanwezigen welkom en sprak zijn waardering uit voor het technisch onderwijs: “We moeten meer waardering opbrengen voor het vakmanschap. Sterk Techniekonderwijs en de samenwerking hierin is essentieel. Deze samenwerking in Overijssel is al goed, en daar zijn we trots op, maar we kunnen hier nóg meer in investeren. Rard Metz, regiosecretaris Oost van de Koninklijke Metaalunie sprak over het belang van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven en hoe de regeling in zijn optiek een middel is om gezamenlijk aan doelen in de regio te werken. Na een uitgebreide toelichting op de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 en het bespreken van de beschikbare onderwijs- en arbeidsmarktdata, gingen de aanwezigen met elkaar aan het werk.

In een creatieve werksessie gingen deelnemers samen met ondersteuners van Sterk Techniekonderwijs aan de slag met het brengen en halen van inspiratie voor de planvorming. Eerst werden ideeën gegenereerd rond een door de aanwezigen ingebracht vraagstuk: Hoe maken we het technisch onderwijs aantrekkelijker? Ideeën waren gericht op het primair onderwijs, docenten, LOB, het imago van het technisch onderwijs, het bedrijfsleven en de manier waarop onderwijs ingericht wordt. Twee docenten van het Vechtdal College in Ommen brachten originele suggesties in: ‘Gebruik de creativiteit van meiden in de techniek’, zo pleitten zij, en: ‘Kleur het technieklokaal letterlijk in met aansprekende kleuren’. Vervolgens hielpen mensen elkaar verder door in globale regiotafels vragen van elkaar (bijvoorbeeld over de regiovorming, docentprofessionalisering, de governance van de samenwerking) te koppelen aan het aanbod van partners in diezelfde regio. Zo kwamen deelnemers met elkaars kennis, ideeën en goede voorbeelden in aanraking en werd duidelijk waar in de regio nog aanknopingspunten liggen. De middag werd afgesloten met een rondje langs alle tafels.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in een aantal regio’s in Overijssel al goed wordt samengewerkt. Veel aanwezigen waren het erover eens dat het primair onderwijs ook een belangrijke partner is in het enthousiast maken van leerlingen voor techniek.

De aanwezigen gingen naar huis met nieuwe informatie, ideeën, waardevolle contacten en tools om de komende maanden aan de slag te kunnen met hun planvorming.