24 juni 2019

Onderzoek naar anders organiseren en de impact op leraren

Anders organiseren van techniekonderwijs

Tijdens de themabijeenkomsten in februari gaf Voion een workshop over het ‘Anders organiseren van techniekonderwijs’. Voion heeft een verkenning laten uitvoeren naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op het personeel. De inzichten en voorbeelden bieden inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid. In februari liep dit onderzoek nog, maar inmiddels is het rapport gepubliceerd.