29 oktober 2018

Onderwijs en bedrijfsleven in Zuid-Holland ontmoet elkaar voor Sterk Techniekonderwijs

Ontmoeting onderwijs en bedrijfsleven

In het Techniekcollege Rotterdam op de RDM Campus kwamen op 16 oktober 2018 vmbo-scholen, mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven bijeen voor de laatste ontwikkelingen rond de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023. Tijdens de bijeenkomst zijn voor een aantal regio’s de eerste stappen gezet om te komen tot een regionaal plan.

De bijeenkomst werd geopend door SPV-voorzitter Jan van Nierop met een toelichting op de subsidieregeling, de wijze van aanvragen en het beschikbare ondersteuningsaanbod. Na het plenaire onderdeel gingen aanwezigen uiteen in drie verschillende workshops.

In de workshop over onderwijs- en arbeidsmarktdata gingen deelnemers aan de slag met de tool op de website van Sterk Techniekonderwijs en is er uitgebreid gekeken naar de leerlingendaling van Zuid-Holland en de te verwachten ontwikkelingen in de technische sectoren. Een ruimte verder kregen aanwezigen van ervaringsdeskundige Leen Prins op het gebied van samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven een workshop hoe dit op een duurzame manier op te zetten is. Tegelijkertijd werd onder leiding van Businessmodellen-designer Matthijs Bobeldijk nagedacht over de waardeproposities van de beoogde regio’s (Waarom doen we dit? Welk ‘cadeau’ geven we aan de regio met deze samenwerking?), de begunstigden (Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie moet het waarde opleveren?) en de impact en het effect (Wat zijn zichtbare resultaten die bijdragen aan datgene dat we in de regio willen bereiken?).

De wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi en tevens landsdeeltrekker Zuidwest van het Techniekpact sloot aan tijdens de borrel en het ontmoetingsplein om in gesprek te gaan met de aanwezigen over Sterk Techniekonderwijs en toekomstbestendig onderwijsaanbod.