24 oktober 2018

Eerste stap naar Sterk Techniekonderwijs in Utrecht

Sterk techniekonderwijs van belang door veranderlijke technologie

Bijna 60 mensen vanuit onderwijs, branches en regionale overheid kwamen op 9 oktober bijeen in Utrecht voor de provinciale werkbijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs*, Technologieraad Regio Utrecht en de provincie Utrecht. Gastheer Pim van den Berg, gedeputeerde van provincie Utrecht, benadrukte de urgentie om samen – onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid – de uitdagingen van het technisch vmbo aan te gaan: “Niets is zo veranderlijk als de technologie op dit moment. We hebben veel goede vakmensen nodig om die markt te bedienen”.

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Utrecht’ verkenden de partijen mogelijkheden voor regionale plannen voor een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo.

Investeren in voldoende vakmensen

De Utrechtse economie blijft zich onverminderd in hoog tempo ontwikkelen. De vraag naar technici neemt de laatste twee jaar toe in Utrecht; dit geldt voor zowel technisch basisvakmanschap als specialistisch vakmanschap. Daarentegen wordt in Utrecht een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo en is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel gedaald gedurende een aantal jaren (van 2007 tot 2013). De laatste jaren is het aantal leerlingen in technische profielen wel licht aan het toenemen.

Om aan de toekomstige vraag naar goed geschoolde vakmensen te kunnen voldoen is er behoefte aan dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom van leerlingen via het mbo naar de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. Deze investering is nodig om de middelen waarmee het techniekonderwijs zijn werk moet doen weer op niveau te krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken.

Sterk Techniekonderwijs

De bijeenkomst in Utrecht was er een van een serie landelijke bijeenkomsten waar vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheid met elkaar de ontwikkeling van regionale plannen voor versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo verkennen. Voor ondersteuning bij het maken van de plannen kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs.