04 april 2019

Ondertekening van de samenwerkings-overeenkomsten

Feestelijk moment

In veel regio’s is van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten die nodig zijn in het kader van Sterk Techniekonderwijs een feestelijk moment gemaakt. We hebben wat artikelen en foto’s voor u verzameld.

Bedrijven en onderwijs samen aan de slag voor de regio

Vrolijke gezichten vorige week in het schoolgebouw van Ubbo Emmius aan de Sportparklaan in Stadskanaal. Daar is de aftrap gegeven van een bijzonder project van het bedrijfsleven en technisch onderwijs in Stadskanaal om meer met elkaar samen te werken en om zo de regio te versterken. Tijdens de bijeenkomst werden de handtekeningen gezet op een bord met de deelnemende bedrijven.
Bron: Kanaalstreek

Regioplan Sterk Techniekonderwijs wordt enthousiast ondersteund

In Middelharnis plaatste een groot aantal betrokkenen op 28 maart hun handtekening onder de subsidieaanvraag voor het ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs. Vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven waren aanwezig in Middelharnis om de laatste overleggen af te ronden.
Bron: Eilanden Nieuws

Samen aan de slag voor toekomstbestendig, innovatief (v)mbo Techniekonderwijs

In Hoogeveen werken Roelof van Echten College, RSG Wolfsbos en Alfa-college samen met de Stichting Vrienden van Techniek aan het Regioplan Sterk Techniekonderwijs. “Een sterk vmbo draagt bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt”.
Bron: Regionieuws Hoogeveen

Project technisch onderwijs en bedrijven in Stadskanaal: ‘En nu aan de slag’

‘En nu aan de slag’. Het was de kreet die de echte aftrap moet zijn voor de samenwerking tussen Ubbo Emmius Stadskanaal en een groot aantal bedrijven uit de directe regio. Techniekonderwijs ondersteunen en stimuleren. De handtekeningen werden tijdens een bijeenkomst in de school aan de Stadskanaalster Sportparklaan symbolisch gezet op een bord met daarop de namen van de deelnemende bedrijven.
Bron: Dagblad van het Noorden

Techniekonderwijs krijgt impuls door samenwerking onderwijs en bedrijven

Meerdere regionale bedrijven hebben hun handtekening gezet onder de gezamenlijke plannen van het Technisch College Velsen, Kennemer College, Sterren College, Haarlem College en het Nova College (mbo) om het techniekonderwijs in de regio IJmond en Haarlem te verbeteren.
Bron: Haarlems weekblad

Leerlingen warm gemaakt voor technische opleiding

De vmbo-scholen op Voorne-Putten, in Rozenburg en in Hoogvliet gaan samenwerken om meer leerlingen warm te maken voor een technische opleiding. Dat moet ervoor zorgen dat het grote tekort aan technisch opgeleiden wordt teruggedrongen.
Bron: AD

Bedrijven investeren in techniekonderwijs

Gouda en omliggende randgemeenten zijn er als een van de eerste regio’s in Nederland in geslaagd de samenwerking van bedrijven, vmbo-scholen, (technische) mavo’s en mbo- en aoc-opleidingen ten aanzien van techniekonderwijs rond te krijgen.
Bron: Gouds Dagblad

Jan Kok-Boomerang Fotografie

Gemeenten, onderwijs en bedrijven slaan handen ineen voor Sterk Techniekonderwijs

Meer medewerkers in de techniek in de regio Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Oostland. Daarvoor werken gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven in deze regio samen, een samenwerking die vrijdag 22 maart is bezegeld in het Energiecafé aan het Amnestyplein in Capelle. De samenwerkingspartners verwachten namelijk veel impulsen van het streven naar een aardgasvrije samenleving, waarvoor in het Energiecafé adviezen worden gegeven.
Bron: IJssel en Lekstreek

BHC en bedrijfsleven werken samen in Boxtel

Om het technisch onderwijs op beroepsopleidingen sterker te maken hebben het Rijk en de provincie Noord-Brabant miljoenen beschikbaar gesteld. Voor onze regio is dit zo’n 17 miljoen euro. Dit bedrag moet de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven versterken, door extra stageplekken en ‘hybride docenten’, leerkrachten uit het (lokale) bedrijfsleven mogelijk te maken. Ook het Boxtelse Baanderherencollege profiteert hiervan en maakt zich sterk voor regionale samenwerkingen. Op het moment van schrijven zijn dertien overeenkomsten met bedrijven getekend, maar dit aantal is nog steeds groeiende. Samen verenigen zij zich in het Boxtels Platform Techniek en Educatie.
Bron: Mooi Boxtel

Samenwerking Tol Plaatwerk en De Triade

Woensdagavond werd bij Tol Plaatwerk door verschillende stakeholders het plan om techniekonderwijs in de regio te versterken ondertekend. Het plan is vormgegeven door de Triade in Edam en Gerrit Rietveld in Purmerend maar al het onderwijs in de regio is hierbij betrokken van basisonderwijs tot en met het MBO.
Bron: Nieuw Volendam

Gaan voor sterk techniekonderwijs in Zoetermeer

Het Oranje Nassau College Clauslaan, het Stedelijk College, mboRijnland, de gemeente Zoetermeer en verschillende bedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor meer techniekonderwijs in Zoetermeer.
Bron: Postiljon Zoetermeer

Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o krijgt vorm

Op het Van Lodensteincollege is de samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. ondertekend. Vijf scholen namelijk Het Element (Amersfoort), Corlaer College (Nijkerk), Van Lodenstein (Hoevelaken), Het Vakcollege (Maarsbergen) en Beukenrode Onderwijs (Doorn) gaan met elkaar samenwerken om Techniekonderwijs in de regio op de kaart te zetten.
Bron: Nijkerk Nieuws

Samenwerken voor een Sterk Techniekaanbod in regio Etten-Leur en Rucphen

Op woensdag 27 maart hield het Munnikenheide College de bijeenkomst ‘Versterking Regionaal Techniekaanbod’ in het bedrijfspand van Deba Bedrijfswagens. In deze inspirerende omgeving brainstormden (technische) bedrijven, scholen en gemeenten uit de regio over verschillende thema’s. Met als doel: gezamenlijk werken aan sterk techniekaanbod in de regio.
Bron: Gazet Rosendaal

Plan van Goudse scholen en bedrijven moet techniek redden

Leerlingen in de Goudse regio moeten vaker voor een technische opleiding kiezen. Om dat voor elkaar te krijgen slaan scholen en bedrijven de handen ineen. ,,We willen techniek een beter imago geven.”
Bron: AD

Bezegeling sterk techniekonderwijs in regio Gooi en Vechtstreek

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom investeert het kabinet honderd miljoen euro extra per jaar in het Technisch VMBO via de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Van 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen in samenwerking met po-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio.
Bron: Laarder Courant 

Meer techniekonderwijs op Zoetermeerse scholen

Scholen in Zoetermeer gaan meer techniekonderwijs aanbieden. Een rijkssubsidie van drie miljoen maakt dit mogelijk. Daarnaast wil ook het plaatselijke bedrijfsleven bijdragen: met drie ton.
Bron: AD

Limburg krijgt miljoenen voor techniek op vmbo’s

Docenten bijspijkeren, virtual reality in opgeknapte technieklokalen en vaker leerlingen over de vloer bij bedrijven. Dit staat in de Limburgse plannen voor Sterk Techniekonderwijs, waarmee de vmbo’s de komende vier jaar 20 miljoen euro hopen te krijgen.
Bron: Limurger

Osse bedrijven kunnen miljoenen voor ‘techneuten van toekomst’ binnen harken

De tijd dringt. Maandag moeten de handtekeningen worden gezet. Anders vist Oss achter het net en loopt het lokale techniekonderwijs miljoenen mis. ,,Er moet nu boter bij de vis.”
Bron: AD