19 augustus 2019

Nieuwe aanvraagronde regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’

Nieuwe aanvraag indienen

Er zijn 33 regio’s die een nieuwe aanvraag kunnen indienen voor het verstrekken van subsidie in het kader van Sterk Techniekonderwijs. De betreffende regio’s hebben begin september hierover een e-mail van DUS-I ontvangen met een link naar een aanvraagformulier. In deze link zijn de gegevens van de oorspronkelijke aanvraag alvast ingevuld. Daar waar nodig kunnen deze gegevens aangepast worden. Bij de vernieuwde aanvraag moet een addendum geüpload worden. Een format van het addendum vindt u op DUS-I.nl.

Formats op website DUS-I

Regio’s wordt gevraagd eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het activiteitenplan een andere kleur te geven. Als de begroting wordt gewijzigd, uploadt u dan een nieuwe begroting en geef in het addendum aan waarom en hoe de begroting is gewijzigd. Bij de vernieuwde aanvraag hoeven alleen de gewijzigde (nieuwe) documenten geüpload te worden. Indien van toepassing moet ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst geüpload worden.

Op de website van DUS-I staan alle formats die u kunt gebruiken bij uw aanvraag. Wij wensen u veel succes bij de verdere vormgeving van uw regio.
Mocht u vragen hebben over dit bericht, neem dan contact met ons op via OCWsubsidies@minvws.nl of 070-340 5566 (keuze OCW).