17 juli 2020

Moeten de regio’s gevolgen van corona melden?

Moeten de regio’s gevolgen van corona melden?

Onduidelijk is hoe lang het beroepsonderwijs nog last houdt van corona. Vooralsnog zijn de gevolgen van corona voor Sterk Techniekonderwijs niet in te schatten. Het heeft dan ook geen zin hier nu al actie op te ondernemen. De huidige plannen Sterk Techniekonderwijs kennen een looptijd van 4 jaar en zijn pas een half jaar op weg. Het kan zo zijn dat aan het eind van het traject nauwelijks gevolgen van corona merkbaar zijn.
Veel regio’s geven aan zorgen te hebben over de cofinanciering in verband met corona. Vooralsnog wordt regio’s geadviseerd bij te houden welke impact corona heeft op Sterk Techniekonderwijs, maar hier nog geen melding van te maken en rustig af te wachten. De gevolgen kunnen opgenomen worden in de voortgangsrapportage van oktober 2021. Pas aan het eind van het traject (december 2023) wordt berekend of een regio 10% cofinanciering heeft gehaald of niet. Dan ook kan bekeken worden of corona vergaande gevolgen heeft gehad.