19 oktober 2018

MKB-metaal geeft een impuls van 1 miljoen aan vmbo-techniek

Ondersteuningspakket CoFi-Kit Metaal

Afgelopen woensdag, 16 oktober, heeft de Koninklijke Metaalunie de CoFi-Kit Metaal gelanceerd, een ondersteuningspakket waarvan alle vmbo-scholen in Nederland gebruik kunnen maken bij het ontwikkelen van hun plannen voor de technieksubsidie. Door de CoFi-Kit is het mogelijk de co-financiering, waarvan in de plannen sprake moet zijn, te kwantificeren. Scholen kunnen met behulp van de CoFi-Kit hun samenwerking met het regionaal bedrijfsleven in de metaal vorm geven.